Most Loved Characters from Demon Slayer 

10

Kochou Kanae

9

Sabito

8

Hashibira Inosuke

7

Himejima Gyoumei

6

Kanroji Mitsuri

5

Tsuyuri Kanao

4

Uzui Tengen

3

Tomioka Giyuu

2

Rengoku Kyoujurou

1

Kamado Tanjirou

CHECK OUT MORE TRENDING TOPICS ON