Top 10 pink hair anime characters

10

saiki kusuo

9

Inori Yuzuriha

8

Hisoka

7

Nonon Jakuzure

6

Sakura Haruno 

5

Ringo Tsukiyama

4

Yuri Nakamura 

3

zero two

2

natsu

1

PRANJAL

Yuno Gasai 

CHECK OUT MORE TRENDING TOPICS ON