The Top 10

The Top 10

The Top 10

strongest sage mode users in naruto

10

fukasaku

9

gamakichi

8

jugo

7

mitsuki

6

jiraiya

5

kabuto yakushi

4

minato

3

hashirama senju

2

naruto uzumaki

1

hagoromo otsutsuki

STAY UPDATED 

also,

IN ANIME

BY SEEING

WHAT'S TRENDING